WELCOME TO TUNAS KADET REMAJA SK LEFTENAN ADNAN

SELAMAT MELAYARI TKRS SK LEFTENAN ADNAN BLOG. SEMOGA IANYA DAPAT DIKONGSI BERSAMA DENGAN KRS MALAYSIA. DIBANGUNKAN JANUARI 2010.

Saturday, January 23, 2010

MATLAMAT, OBJEKTIF KRS DAN TKRS

MATLAMAT
Melahirkan pelajar cemerlang yang beriman, berakhlak mulia, berilmu dan berketrampilan selaras dengan hasrat Wawasan Pendidikan dan Falsafah Pendidikan Negara ke arah menjayakan Wawasan 2020.

 

 

 


OBJEKTIF
1. Membina generasi bersemangat patriotik yang cintakan agama, bangsa dan negara
2. Membentuk generasi yang menjiwai semangat perpaduan, memiliki ketrampilan diri, berdaya saing, bersemangat juang , kreatif serta inovatif dalam menghadapi pelbagai cabaran hidup.
3. Membina dan mengembangkan kefahaman, kesedaran dan kepekaan di kalangan pelajar mengenai isu-isu semasa serta berkeupayaan mewujudkan integrasi nasional.
4.

Melahirkan generasi yang mengetahui, memahami, menghayati dan

mengamalkan akhlak Islam serta mampu memberikan sumbangan demi kesejahteraan hidup bermasyarakat dan bermesra.

5.

Menyediakan peluang kepada pelajar untuk memperolehi

pengetahuan, pengalaman, kemahiran, kebolehan mengurus dan memimpin.

No comments:

Post a Comment